Anneli og Asbjørn gifter seg!

Det hendte da, at Asbjørn han sa:
«Anneli, vil du være min?
Dersom du sier ja,
vil jeg for alltid være din».

Derfor kan dere nok forstå,
at dere til Berlevåg må,
for det er her vielsen, mellom Hansen og Ulsberg skal stå.

Når begge hjerter er i samme pakt,
og presten sin hånd på verket har lagt,
må dere oss hjelpe med riktig å feste,
så denne dagen blir en av
Anneli og Asbjørns beste!

Den 2. august gifter vi oss i Berlevåg kirke kl. 13.00, mottagelse kl. 14.30
og middag kl 16.30 i Berlevåg samfunnshus. Velkommen!